மேலும் 10 கொரோன தொற்று

 மேலும் 10 நபர்களுக்கு கொரோன தோற்று அதிகரித்துள்ளது\